НачалоЗА ИНВЕСТИТОРИ

ЗА ИНВЕСТИТОРИ

Финансови отчети

Финансов отчет за I-во шестмесечие на 2019г., в т.ч.:

ФАР АД Междинен доклад 2019.06.30

ФАР АД Междинен финансов отчет 2019.06.30

Общи събрания

Покана до акционерите на ФАР АД 

ФАР АД 2019 покана ИОСА

Документи
Директор връзки с инвеститори