HomeGENERAL MEETINGS

GENERAL MEETINGS

Покана до акционерите на ФАР АД 

Съветът на директорите на ФАР АД, свиква извънредно общо събрание на акционерите във ФАР АД, което да се проведе на 09.09.2019 г. от 10:00 ч. на адрес гр. София, ул. Буная 16.

Протокол от ИОСА на ФАР АД на 09.09.2019 г.

Списък на акционерите присъствали на ИОСА на ФАР АД на 09.09.2019 г.

Протокол от заседание на СД на ФАР АД