Съвет на директорите

Славка Георгиева
Председател на Съвета на директорите
Красимир Дочев
Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор
Женя Илиева
Член на Съвета на директорите