НачалоФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

ФАР АД Междинен финансов отчет 30.09.2022 г.

ФАР АД Междинен доклад за дейността 30.09.2022 г.

ФАР АД Междинен финансов отчет 30.06.2022

ФАР АД Междинен доклад за дейността 30.06.2022

ФАР АД Междинен финансов отчет 31.03.2022

ФАР АД Междинен доклад за дейността 31.03.2022

ФАР АД Годишен финансов отчет за 2021 г.

ФАР АД Междинен финансов отчет 31.12.2021

ФАР АД Междинен доклад за дейността 31.12.2021

ФАР АД Междинен финансов отчет 30.09.2021

ФАР АД Междинен доклад за дейността 30.09.2021

ФАР АД Междинен финансов отчет 30.06.2021

ФАР АД Междинен доклад за дейността 30.06.2021

ФАР АД Междинен финансов отчет 31.03.2021

ФАР АД Междинен доклад за дейността 31.03.2021

ФАР АД Годишен финансов отчет за 2020 г.

ФАР Доклад на независимия одитор за 2020 г.

ФАР АД Междинен финансов отчет 31.12.2020

ФАР АД Междинен доклад за дейността 2020.12.31

ФАР АД Междинен финансов отчет 30.09.2020

Междинен доклад за дейността 2020-09.30

ФАР АД Междинен финансов отчет 30.06.2020

ФАР АД Междинен доклад за дейността 2020-06-30

ФАР АД Междинен финансов отчет 2020.03.31

ФАР АД Междинен доклад за дейността 2020.03.30

ФАР АД Годишен финансов отчет за 2019 г.

Доклад на независимия одитор за 2019 г.

ФАР АД Годишен доклад за дейността за 2019 г.

ФАР АД Междинен доклад за дейността 2019.06.30

ФАР АД Междинен финансов отчет 2019.06.30

ФАР АД Междинен финансов отчет 2019.09.30

ФАР АД Междинен доклад за дейността 2020.12.31

ФАР АД Междинен доклад за дейността 2019.09.30

ФАР АД Междинен финансов отчет 2019.12.31

ФАР АД Междинен доклад за дейността 2019.12.31

ФАР АД Уведомление относно ГФО за 2019 г.

 

 

 

 

x

 

x

x

x

x

x

x