НачалоОБЩИ СЪБРАНИЯ

ОБЩИ СЪБРАНИЯ

Протокол от ИОСА на ФАР АД проведено на 10.12.2022 г.

Покана за свикване на ИОСА на ФАР АД на 10.12.2022 г.

Материали за ИОСА на ФАР АД на 10.12.2022 г.

Протокол от ИОСА на ФАР АД проведено на 15.10.2022 г.

Покана за свикване на ИОСА на ФАР АД на 15.10.2022 г.

Образец пълномощно за представителство на ИОСА на ФАР АД на 15.10.2022 г.

Протокол от РГОСА на ФАР АД проведено на 15.07.2022 г.

Покана за свикване на РГОСА на ФАР АД на 15.07.2022 г.

Материали за РГОСА на ФАР АД на 15.07.2022 г.

Допълнителни материали за РГОСА на ФАР АД на 15.07.2022 г.

Образец пълномощно за представителство на РГОСА на ФАР АД на 15.07.2022 g.

Протокол от РГОСА на ФАР АД проведено на 01.06.2021 г.

Покана за свикване на РГОСА на ФАР АД на 01.06.2021 г.

Материали за РГОСА на ФАР АД на 01.06.2021 г.

Доп. материали за РГОСА на ФАР АД на 01.06.2021 г.

Протокол от РГОСА на ФАР АД проведено на 15.07.2020 г.

Покана за свикване на РГОСА на ФАР АД на 30.06.2020 г.

Протокол от заседание на СД на ФАР АД

Образец пълномощно за представителство на РГОСА на ФАР АД на 30.06.2020 г.

Доклад на Директора за връзки с инвеститорите на ФАР АД

Покана за свикване на РГОСА на ФАР АД на 01.06.2020 г.

Протокол от заседание на СД на ФАР АД

Образец пълномощно за представителство на РГОСА на ФАР АД на 01.06.2020 г.

Протокол от ИОСА на ФАР АД проведено на 30.03.2020 г.

Покана за свикване на ИОСА на ФАР АД на 15.03.2020 г.

Протокол от заседание на СД на ФАР АД

Образец пълномощно за представителство на ИОСА на ФАР АД на 15.03.2020 г.

Покана за свикване на ИОСА на ФАР АД на 15.03.2020 г. с изменена и допълнена т.4 от дневния ред

Протокол заседание на СД на ФАР АД за измененение и допълненение на т.4 от дневния ред

Статут на одитен комитет на ФАР АД

Проект за устав на ФАР АД

Протокол от ИОСА на ФАР АД на 09.09.2019 г.