ФАР АД

ФАР АД е акционерно дружество със седалище в гр. София и основен предмет на дейност производство, търговия, съхранение и преработка на земеделска продукция.

Силози
Капацитет на съхранение (тона)
Възможност за производство (тона)

ДЕЙНОСТИ

ПРОИЗВОДСТВО НА БРАШНА

Жълтеникавото царевично брашно, приготвено от смлени зърна на захарна царевица, е полезна и вкусна добавка към здравословното хранене.

ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ

Дружеството търгува със зърнени култури както на вътрешния, така и на международния пазар.

СЪХРАНЕНИЕ НА ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ

Силозното складово стопанство се състои от 4 броя силози с общ капацитет 25 000 тона.

КОНТАКТИ

E-mail

office@farad.bg

Телефон

+359 2 9461078

Адрес

ул. Буная 16 София 1505