НачалоPrivacy Policy

Privacy Policy

ОБЩА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

На 25 май 2018 г. влезе в сила Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни (“Регламент”).

Съгласно Регламента, лични данни е всяка информация, която се отнася до Вас и чрез която можете да бъдете идентифицирани. Обработване на лични данни (”Обработване”) е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

Защитата на личните данни е важен аспект от дейността на ФАР и полагаме усилия, за да осигурим тази защита. Ценим и се отнасяме отговорно към поверителността и защитата на личните Ви данни, затова Ви уверяваме, че предоставената ни информация, съдържаща Вашите данни, включително Вашия електронен адрес, ще бъдат съхранявани при стриктно спазване на нормативно предвидените изисквания за конфиденциалност.

Съгласно установените в Регламента задължения е създадена Обща политика за поверителност и защита на личните данни за ФАР АД. Тя има за цел да Ви предостави информация относно дейността по обработване на Вашите данни в кратка, прозрачна и  разбираема форма и да обясни какви лични данни за Вас използваме, с каква цел, причините, поради които използваме и споделяме такива данни, колко дълго ги съхраняваме и как можете да упражните своите законни права по надлежния ред.

Молим да се запознаете с Обща политика за поверителност и защита на личните данни на ФАР АД и прочетете внимателно приложения електронен документ.

При възникнали въпроси относно нашата политика за поверителност и приетите правила за защита на личните данни, можете да се свържете с нас на имейл адрес: office@farad.bg