СЪХРАНЕНИЕ НА ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ

silozi

ФАР АД  разполага с възможности за съхранение на  зърнени култури и е съсредоточило своята дейност в съхранението и преработката им с преобладаваща роля на царевицата.

Силозното складово стопанство се състои от  4 броя силози с общ капацитет 25 000 тона. Разположено е в гр. Нови пазар. Локацията му е ключова, тъй като се намира непосредствено до магистрала Хемус и в близост до Пристанище Варна Запад.