ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ

turgovia-far-ad

Дружеството търгува със зърнени култури, както на вътрешния, така и на международния пазар.

Целеви пазари за брашното от сладка царевица са различни предприятия от хранително-вкусовата промишленост като производители  на хляб, на захарни и тестени изделия,  на бисквити, на здравословни храни и т.н.