Влошени очаквания за световната реколта от царевица

Световният баланс на царевицата за сезона 2019/20 г. изглежда напрегнат, тъй като обемът на потреблението на тази основна фуражна култура се очаква да превишава нивото на производството. Промените оповестени от Международният съвет по зърното (International Grains Council – IGC) в края на юни, бяха с позитивен за ценовото развитие потенциал, коментира sinor.bg.

Перспективата за глобалния добив от царевица е влошена от 1118,0 млн. тона до 1094,9 млн. тона (1130,2 млн. т, очаквани за 2018/19 г.). Това означава рязко редуциране на преходния запас – до 271,4 млн. т, в сравнение с 284,3 млн. т и 319,5 млн. т – 2018/19 г. и 336,1 млн. т – 2017/18 г.).