Blog Large Image

Удължен е срокът за публично предлагане на акции от увеличението на капитала на Фар АД

Удължен е срокът за публично предлагане на акции от увеличението на капитала на Фар АД Във връзка със значителния брой празнични дни в рамките на срока за прехвърляне на права по увеличението на капитала и на основание чл. 84 ЗППЦК,...

Научи повече  

Стартира процедурата по увеличение на капитала на Фар АД

СЪОБЩЕНИЕ По чл. 92а, ал. 1  и ал. 2 от ЗППЦК „ФАР“ АД („Емитентът“ или „Дружеството”), ЕИК 102225858, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Буная“ № 16, ет. 2, на основание чл. 92а, ал.1 и ал. 2...

Научи повече  

Общо събрание акционерите на ФАР АД

На проведеното на 09.09.2019 г. извънредно общо събрание акционерите на ФАР АД приеха решение за увеличение на капитала на Фар АД от 2 500 000 (два милиона и петстотин хиляди) лева на до 5 000 000 (пет милиона) лева, чрез...

Научи повече  

Сезонът на отпуските предизвика леко понижение на цените на основните зърнени култури

Хлебна пшеница от място у нас се предлагаше в диапазона от 330,00 до 350,00 лв./тон. За фуражната пшеница има продавачи на цена 320,00 лв/тон, но купувачите засега са готови да платят 250,00 лв./тон. Всички цени са без ДДС. При царевицата...

Научи повече  

Влошени очаквания за световната реколта от царевица

Световният баланс на царевицата за сезона 2019/20 г. изглежда напрегнат, тъй като обемът на потреблението на тази основна фуражна култура се очаква да превишава нивото на производството. Промените оповестени от Международният съвет по зърното (International Grains Council - IGC) в...

Научи повече  

Фар АД – София | 5AF |

Пазарна капитализация: 10 000 000 BGN  към ‎26‎.‎08‎.‎2019‎ г.   Начална цена 3.5000 BGN - ‎26‎.‎07‎.‎2019‎ г. Последна цена 4.0000 BGN - ‎26‎.‎08‎.‎2019‎ г. Макс. цена 4.0000 BGN - ‎26‎.‎08‎.‎2019‎ г. Мин. цена 3.5000 BGN - ‎12‎.‎08‎.‎2019‎ г. Процентно изменение - % +14.2857...

Научи повече