Месец: ноември 2019

Началоноември 2019

Стартира процедурата по увеличение на капитала на Фар АД

СЪОБЩЕНИЕ По чл. 92а, ал. 1  и ал. 2 от ЗППЦК „ФАР“ АД („Емитентът“ или „Дружеството”), ЕИК 102225858, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Буная“ № 16, ет. 2, на основание чл. 92а, ал.1 и ал. 2...

Научи повече