Месец: декември 2019

Началодекември 2019

Удължен е срокът за публично предлагане на акции от увеличението на капитала на Фар АД

Удължен е срокът за публично предлагане на акции от увеличението на капитала на Фар АД Във връзка със значителния брой празнични дни в рамките на срока за прехвърляне на права по увеличението на капитала и на основание чл. 84 ЗППЦК,...

Научи повече